Joomla Just for Sharing - Joomla Club Templates and Extensions

Tvrdost podle Knoopa

PDF Tisk Email
Administrator | Pondělí, 18 Duben 2011 17:35

Tvrdost podle Knoopa (HK)

Do povrchu materiálu se vtlačuje pod zatížením silou F (působí kolmo na povrch vzorku) čtyřboký diamantový jehlan (poměr úhlopříček 7:1, úhly 130° a 172,5°, poměr délky úhlopříčky k hloubce je 30).

Metoda podle Knoopa patří mezi metody měření mikrotvrdosti. Metoda je vhodná pro tenké plastové desky, tenké kovovvé desky, křehké materiály nebo pro materiály, u kterých nesmí být použita síla větší než 3,6 kgf.

Zátěžová síla u metody podle Knoopa pohybuje mezi 25 - 3600 gf.

Otisky u metody podle Knoopa jsou při stejném zatížení téměř trojnásobně delší a mělčí než u zkoušky podle Vickerse - mělkost otisku může působit problémy při odčítání velikosti otisku.

Při měření tvrdosti podle Knoopa jsou kladeny vysoké nároky na úpravu povrchu zkoušeného materiálu a na ostrost hran vnikacího tělesa.

knoop-diagramTvrdost podle Knoopa

Tvrdost podle Knoopa se vyjadřuje bezrozměrně.

HK = (1,4509 . F) / l2

F - zatížení (působící síla) [N],

l - délka delší úhlopříčky vtisku [mm].

Zdroj: Knoop Hardness (zkráceno, upraveno)

Normy

  • ČSN ISO 4545 - Kovové materiály. Zkouška podle Knoopa.
  • ČSN ISO 10250 - Kovové materiály. Zkouška tvrdosti. Tabulky hodnot tvrdosti podle Knoopa používané při zkouškách na rovných površích.
  • ISO 4545 - Metallic material - Hardness test - Knoop test.
  • ISO 4546 - Metallic material - Hardness test - Verification of Knoop hardness testing machines.
  • ISO 4547 - Metallic material - Hardness test - Calibration of standardized blocks to be used for Knoop hardness testing machines.
logo footer   Ve spolupráci s webem Tloušťkoměry - Všechna práva vyhrazena 2005-2017