Joomla Just for Sharing - Joomla Club Templates and Extensions

Stolní tvrdoměr INRH, SHORE

Stolní tvrdoměr INRH, SHORE

Stolní tvrdoměr INRH, SHORE

 • INRH a Shore emulační mód
 • Mikro univerzální tvrdoměr pro měkké materiály typu FO, OO, E2, E, 0, A, B, C, D, IRHD
  elastomery, pneumatiky, gumové válečky, měkké plasty, měkké gumy, gumy, film roll, gel, gelové gumy
 • Testovací zatížení 1Kgf – 250Kgf
 • Tvrdoměr je vhodný pro velmi měkké vzorky, které nemohou být změřený konvenčním postupem
 • Test splňuje IRHD (International Rubber Hardness Degree)
 • Emulační mód Durometru (stejné jako by bylo měření provedeno pomocí Durometru)
 • Připojením přístroje k PC
 • Firmware přístroje s podporou jazyku ENGLISH, GERMAN, FRENCH, ITALIAN, DUTCH
  (ostatní jazyk na vyžádání)
logo footer   Ve spolupráci s webem Tloušťkoměry - Všechna práva vyhrazena 2005-2017