Joomla Just for Sharing - Joomla Club Templates and Extensions

3) Tvrdoměry Brinell - HIGH-END LOAD CELL LINE

Digitální stolní tvrdoměr Brinell série BXL-3000A-S-E

Digitální stolní tvrdoměr Brinell série BXL-3000A-S-E

Tvrdoměry podle Brinella zanechávají největší vtisknutí hrotu do materiálu mezi tvrdoměry, dále jsou schopné reflektovat veškeré komplexní vlastnosti materiálů a testování není ovlivněno makrostrukturou a kompoziční nerovností vzorků. Díky těmto vlastnostem je testování velmi spolehlivé a s vysokou přesností.

  • Inovovaná Closed-Loop technologie. 
  • Přesnost měření při všech testovacích zatížení až do 0,5%.
  • Měřící rozsah: 3.18HBW~658HBW
  • 3000Kf, 1500Kgf, 1000Kgf,750Kgf,500Kgf, 250Kgf, 187.5Kgf,125Kgf,100Kgf, 62.5Kgf
  • Eliminace kllasického překročení zatížení, nebo podkmitů známých jako takzvaná mrtvá váha.
  • Absence mechanického závaží nejen odstraňuje problémy se třením, ale je také méně citlivé na různé druhy vibrací.
  • Celková hmotnost přístroje je až o 50% menší, než u tradičních tvrdoměrů.
  • Plně automatický testovací cyklus.
  • Volba prodlevy skrze LCD obrazovku.
  • Normy: ISO6506, standard ASTM E-10

 


logo footer   Ve spolupráci s webem Tloušťkoměry - Všechna práva vyhrazena 2005-2017